English French German Italian Spanish
image

GAIA iscjeljivanje

je sistem iscjeljivanja koji je osnovala engleska iscjeliteljica i duhovna u?iteljica SHIMARA KUMARA! Kako je svako iscjeljivanje proces za koji je potrebno vrijeme tako i za ovaj proces treba vremena da bi se vidjeli rezultati!

VAŽNO je napomenuti da GAIA ISCJELJIVANJE nije samo energetski proces, ve? je daleko više duhovni proces!

GAIA ENERGIJA koju prima klijent prolazi kroz njegovo tijelo, te probija energetske blokade! Klijent osje?a protok energije, te ovisno o stanju blokada, tako i reagira! Ako su energetske blokade velike onda i klijent može osje?ati jaki protok gaia energije! Sve ovisi o stanju organizma! Naravno da svaki ?ovjek prima energiju na druga?iji na?in! Dešava se kod ljudi koji su jako energetski blokirani da u po?etku tretmana ne osje?aju ništa! Potrebno je vremena da energija probije blokade! GAIA energija je teledirigirana energija koja dolazi tamo gdje je klijentu potrebno ZA NJEGOVO NAJVE?E BOŽANSKO DOBRO!

SVI GAIA TRETMANI ODVIJAJU SE UZ BOŽANSKO VODSTVO!

 

image

GAIA iscjelitelj

GAIA iscjelitelj je kanal preko kojega se odvijaju GAIA tretmani iscjeljivanja Božanskim iscjeljuju?im Zrakama svjetlosti. U ovom kratkom tekstu, dragi ?itatelji, opisat ?u Vam kako se postaje GAIA iscjelitelj. Opisat ?u osobni primjer tako da možete dobiti stvaran uvid u to tko je GAIA iscjelitelj i kako mora izgledati. U današnjoj "poplavi" svakojakih iscjelitelja i terapeuta dobit ?ete informaciju iz "prve ruke" ili, kako ja to volim re?i, informacije iz samog izvora (Shimara Kumara).

Iscjelitelj je osoba koja MORA biti educirana kako teoretski tako i prakti?no. On mora imati osnovna znanja iz anatomije te ih stalno nadogra?ivati. Znanje iscjeljivanja ne stje?e se za kratko vrijeme. Potrebne su godine i godine u?enja da bi se to "preto?ilo" u prakti?ni dio. Iscjeliteljskim sam putovima krenuo jako mlad. Razvijaju?i prije svega svoje prakti?ne sposobnosti, a istovremeno "upijaju?i" nova znanja (mislim i na duhovna), danas nakon 20-tak godina uspješnog bioterapeutskog rada mogu re?i kako sam stekao mo?ne iscjeliteljske sposobnosti zahvaljuju?i svojim u?iteljima, a ponajviše Shimari Kumari koja je sve moje sposobnosti usmjerila u odre?enom smjeru.

Prije desetak godina naši su se putovi susreli. Prošavši cijeli jedan ciklus inicijacija, shvatio sam da je zadatak svakoga ?ovjeka da krene od svoje ljudske prirode prema Božanskoj prirodi. Moja vjera u ono što radim, a potvr?ivala se svaki dan, bila je moja izravna veza s Božanskom mudroš?u. Ona me je podsjetila da znamo daleko više nego što smo ?uli, pro?itali ili nau?ili. Moramo samo slušati, gledati i uzdati se u ljubav i mudrost univerzalnog duha koji djeluje u svima nama.

W. Clarc je kazao: "Vjera poziva dušu da po?e dalje no što može vidjeti."

Prošavši svaku inicijaciju, koje se morale "usidriti" u meni, te kontinuirano rade?i s klijentima, stekao sam iskustvo i sposobnosti kojima mogu pomo?i ljudima koji traže pomo?. Baratam argumentima i ?injenicama, a ne pojmovima koji nemaju nikakve dokaze.

Primam iscjeljuju?e zrake s 13 planeta u koje inicira Shimara Kumara.

Edukacija i dalje traje tj. specijalizacija moga usavršavanja. Na kraju ovog kratkog teksta želio bih potvrditi da ?ovjek koji ima znanje ima i mo?, dakako, u pozitivnom smislu. Svaki GAIA iscjelitelj ima širok i mo?an raspon iscjeljuju?ih frekvencija kojima može pomagati ljudima.

A. Einstein: "Najljepše iskustvo koje možemo imati je misti?no iskustvo. To je izvor svake prave umjetnosti i znanosti.


Vaš Miljenko Oberan ing, me?unarodni GAIA iscjelitelj