English French German Italian Spanish

Moja pri?a

Moja osobnost i posebnost dali su se naslutiti jo u mojoj najranijoj mladosti! Jo kao mali dje?ak jako sam volio ivotinje i u njihovoj blizini sam se osje?ao najslobodnije! Njihove reakcije na moje milovanje stvarale su takve komi?ne Situacije da sam tek kasnije shvatio da moje ruke imaju posebno djelovanje na njih. Djeca moje dobi raste?i nisu me neto posebno zanimala iako sam vrijeme provodio u njihovom drutvu! i krenuvi u kolu moja posebnost je bivala sve izraenija! Nisu me zanimale stvari i igre kojima su se igrali moji vrnjaci! Sa desetak godina spoznao sam da sam potpuno druga?iji od mojih vrnjaka! Pove?ana koli?ina energije u mom tijelu govorila mi je da se neto deava sa mojim organizmom! Naravno deavale su mi se stvari koje nisam mogao nikom kazati jer sam mislio da sa mnom neto nije u redu! U to vrijeme kad sam bio star oko 12,13 godina nije se o takvim stvarima ni govorilo a o literaturi nije bilo govora! Moj pravi duhovni put po?eo je onog dana kada je u moj ivot uao moj u?itelj!

POSTOJI IZREKA : U?ITELJ SE POJAVLJUJE NI PRIJE NI POSLIJE NEGO ONDA KAD JE U?ENIK SPREMAN! Moj u?itelj bio je osoba izuzetnog znanja koji me podu?io mnogim znanjima iz duhovnog i materijalnog ivota! Po?etak mog duhovnog putovanja koji je zapo?eo prije vie od 30 godina PAMTIM JO I DANAS! Moj posjet Me?ugorju promijenio je moj ivot! Iao sam bos na Brdo Ukazanja i tada doivio unutarnju promjenu mog bi?a. Naravno Me?ugorje je od tada to je vie od 30 godina moja stalna oaza!

SLOBODNO MOGU KAZATI DA SAM SVJEDOK ONOGA TO SE DOGA?A U ME?UGORJU!

Razvijaju?i svoja materijalna i duhovna znanja te usporedno rade?i sa klijentima putevi su me odveli mojoj duhovnoj u?iteljici SHIMARI KUMARI koja je sva moja materijalna i duhovna znanja oblikovala i podarila mi nova duhovna znanja koja sam upijao 10 tak i vie godina te stekao naziv GAIA-ISCJELITELJA! Naravno pod tim podrazumijevam sve njene inicijacije koje sam prolazio sve godine! SHIMARA KUMARA je Engleska iscjeliteljica i duhovna u?iteljica! Osnovala je Akademiju Vje?ne SVJETLOSTI! Shvatio sam da je zadatak svakog ?ovjeka krenuti od njegove ljudske prirode prema BOANSKOJ prirodi! Kako sam osoba odgojena u Vjeri nije mi bilo teko upijati sva duhovna znanja moje u?iteljice koja mi je ona dala isklju?ivo mislim na prakti?ni dio Gaia iscjeljivanje je SISTEM ISCJELJIVANJA pomo?u Boanskih iscjeljuju?ih zraka u koje moe samo inicirati SHIMARA KUMARA!

Rade?i tako sa klijentima i pomau?i im STEKAO SAM MO?NE ISCJELITELJSKE SPOSOBNOSTI KOJIMA MOGU POMO?I LJUDIMA KOJI TRAE MOJU POMO?!

SVAKI GAIA ISCJELITELJ IMA ?VRST OSLONAC U VJERI! Od tada je prolo vie od 20  godina kako pomaem ljudima da kvalitetnije i ljepe ive! Svaki tretman koji napravim odvija se uz Boansko vodstvo! Gaia iscjelitelj je kanal preko kojega se odvijaju svi procesi Gaia iscjeljivanja! Moram napomenuti da moje svjetovno zanimanje to jest naziv i ime ing. Cestovnog Prometa stekao sam prije nego sam doao kod svoje u?iteljice SHIMARE KUMARE! Rade?i istovremeno svoje materijalno zvanje i svoj Boanski poziv vrlo brzo sam shvatio kako je moj Boanski poziv prevladao jer mi je Bog podario sposobnosti da mogu pomagati ljudima! Moj pokojni u?itelj znao je govoriti za mene da sam kao - PUTUJU?I SVE?ENIK, s obzirom kakve sam sposobnosti stekao! Hvala mu i ovim putem to je utkao toliko znanja u moju duu koja je danas jako ispunjena! Zanimljiva je stvar da i danas pamtim njegove rije?i koje su mi pokazale jo prije 10  godina da je ispravan put kojim sam krenuo. Kazao je da me krase tri slova  I., s tim je mislio na - ISKUSTVO koje sam stekao u tom poslu, a to zna?i - ISKRENOST koja ima veliko zna?enje zbog ?isto?e due te to uvijek pri?am - ISTINU i ne smijem lagati jer se bojim BOGA koji mi je podario te sposobnosti, a ne ljudi! Znam da ove moje rije?i zvu?e teko za one koji nemaju Vjeru u naeg Nebeskoga OCA!

Tvrdnje koje sam izrekao mogu potkrijepiti argumentima to jest - materijalnim dokazima onoga to radim! Da bi Vam malo pojasnio ove pojmove kazat ?u par re?enica koje ?e objasniti ta tri slova I.

Da bi se ?ovjek duhovno razvijao i napredovao mora govoriti istinu i samo istinu! Velika ve?ina ljudi ne govori istinu nego ive sa poluistinama i laima! Takvi ljudi se ne mogu duhovno razvijati niti napredovati u ivotu!

RIJE?I I DJELA IMAJU SVOJE ZNA?ENJE ALI TO JE POSEBNO ZNANJE KOJE NE MOGU OBJANJAVATI u ovako kratkom tekstu!

KAO TO MOLITVA IMA OGROMNU MO? TAKO I RIJE?I I DJELA IMAJU SVOJE DJELOVANJE!

Svaki ?ovjek ima svoju KARMU KOJA JE ODNOS UZROKA I POSLJEDICA! Svi oni koji su na DUHOVNOM PUTU ZNAJU DA POSTOJE DUHOVNI ZAKONI KOJIH SE MORAJU PRIDRAVATI! Dakle onaj tko ima duhovno znanje taj ima i MO?! Snaga i mo? ?ovjeka dolaze iz dubine njegove ?iste Due. Kada tome pridodate materijalno znanje onda je to jedan zaokrueni ciklus. Prolaze?i sve te faze stjecao sam iskustvo koje se ne moe mjeriti sa ni?im!  Na kraju kad sve to uspjeno savladate budete nagra?eni i uivate u plodovima svog rada!

Rad Sa Boanskim energijama uzdignuo me je do takve razine svijesti da slobodno mogu kazati da je jako malo sretnih ljudi poput mene!  Materijalni svijet u kojem ivim samo je prolazna stanica mog ivota!  Materijalne stvari ne predstavljaju nikakvo posebno zna?enje u mom ivotu! Rade?i i pomau?i ljudima moje je bi?e u slubi Boga! Slagali se vi, ili ne to Vam je prava ISTINA!

Svima Vama koji ?itate ovaj tekst elim dati jedan vaan savjet koji ?e vam pomo? i u ivotu! Nikada nemojte gledati to se zbiva oko vas jer su to sve prolazne nebitne stvari, nego obratite panju to se zbiva unutar vas,  unutar vae due!

Da bi vam to pojasnio na svom primjeru kazat ?u dvije tri re?enice kako biste razumjeli ove moje rije?i! Drutvo u kojem ivimo djeluje na vas u svim aspektima ivota, a pogotovo na vau osobnost! Dakle, ovo drutvo u kojem ivimo je nemoralno.  Prevladavaju sve obrnute vrijednosti, ukratko drutvo puno negativne energije!

Drutvu treba DUHOVNA OBNOVA ali je o?ito da to nije vano onome tko vodi nau dravu! Zato Vam preostaje da se okrenete sebi i svom unutarnjem bi?u, a ne obra?ate pozornost na zbivanja oko vas! Samo na taj na?in moete sti?i na pravi put!

Dakle, nisam dozvolio da budem proizvod ovog drutva! Imao sam svog u?itelja i vrlo rano sam stekao naobrazbu te nastavio ulagati u svoj DUH! Dok su drugi ulagali u materijalno i stjecali materijalno bogatstvo - stanove, vikendice, jahte, aute,.. za to je vrijeme Miljenko ulagao u svoj DUH!

Obitelj i drutvo u kojem ivim osu?ivali su me, ali ja sam znao kuda idem! Duhovna energija moe pozitivno djelovati na bilo to u fizi?kom svijetu, tako i fizi?kom tijelu! Iskustva govore da se mrnja moe prometnuti u ljubav, bol u radost, bolest u izvrsno zdravlje! Iscjelitelj moe negativnu energiju preobraziti u pozitivnu, na bilo kojoj razini. Danas imam znanje i mo? da mogu pomagati i sluiti ljudima, to jest Sluiti Bogu koji mi je podario takve sposobnosti!

Na kraju ovog mog kratkog teksta elio bih Vam dragi ?itatelji prenijeti jednu od najljepih izjava NIKOLE TESLE genijalnog uma svog vremena koji je rekao : Radim za budu?nost i znanstvenici me ne?e razumjeti, ali jednoga dana prevladati ?e nau?ni zakoni prirode ?ije sam tajne otkrio i sve ?e se izmijeniti, kao dlanom o dlan, sve ?e se promijeniti. Nastupiti ?e nova era ?ovje?anske mudrosti, ?ije ?e glavne odlike biti razumijevanje vremena, otkri?e izvora beskrajne energije i oblikovanje materije po volji nau?nika. Ljudska svijest pomjerit ?e granice ivota i bit ?e mogu?e razgovarati sa duama umrlih odvojenih od tijela. Ova saznanja dodatno ?e promijeniti nae shva?anje o razlici ivota i smrti! Uvjeren sam da je cijeli kozmos objedinjen, kako u materijalnom tako i duhovnom pogledu. Postoji u svemiru neko jezgro, otkuda mi dobivamo svu snagu, sva nadahnu?a, ono nas vje?no privla?i, ja osje?am njegovu mo? i vrijednosti koje ono emitira cijelom svemiru i time je odrava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu tog jezgra, ali znam da postoji, i kad ho?u da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVJETLOST, a kad pokuam da ga shvatim duhovno, onda je to LJEPOTA I SAMILOST. Onaj koji nosi u sebi tu VJERU osje?a se snaan, rad mu ?ini radost jer se sam osje?a jednim tonom u sveop?oj harmoniji! --- NIKOLA TESLA


Tko nezna, a ne spozna da nezna, opasan je, izbjegavajte ga.Tko nezna, a zna da nezna dijete je, nau?ite ga. Tko zna, a nezna da zna, spava, probudite ga. Tko zna, i spozna da zna, mudar je, slijedite ga.

- Konfucije -

Ing. Miljenko Oberan nedvojbeno spada u skupinu karizmati?nih bioterapeuta, koji doista iscjeljuju i pomau ljudima. Spoznajom njegovih Bogom danih sposobnosti, od mladena?kog doba strukovno se usavravao na Vita Life Accademy u Zagrebu, Grazu, Stubi?kim Toplicama i drugim mjestima. Na zagreba?koj Aroma akademiji je zavrio smjer za aroma masere, a specijalizaciju za iscjeljivanje kontinuirano provodi na inicijacijama kod glasovite engleske iscjeliteljice Shimare Kumare. Kiroterapeutska snaga Oberanovih ruku definitivno otklanja bol, a njegove terapije pomo?i na daljinu - transmisijom energije na bilo koju destinaciju Planeta Zemlje, postiu fantasti?ne iscjeliteljske rezultate. Nakon gotovo 20. godina uspjenog bioterapeutskog staa gospodin Oberan je i ?lan Velikog vije?a Hrvatskog saveza iscjelitelja i terapeuta. Nedavno sam u Zagrebu bio sudionik na nekoliko predavanja s bioenergetskim tretmanom, koje je gospodin Oberan prezentirao irem auditoriju. Tom prigodom gospodin Oberan je darovao ovaj interview.

Miljenko Oberan vri terapiju nad klijenticom

- Gospodine Oberan, tijekom Vae dugogodinje djelatnosti postigli ste sjajne rezultate ne samo diljem Lijepe Nae, nego i u inozemstvu. Bili ste u Damanhuru talijanskom Gradu svjetlosti, koji je danas najve?a svjetska institucija vizionarsko magijske tradicije; u stalnim ste kontaktima s glasovitom iscjeljiteljicom Shimarom Kumarom u Londonu; a nedavno ste ponovo gostovali i u vicarskoj. Otkrijte ?itateljstvu impresije o vicarskoj?

Shimara Kumara

- Rekao bih da je moja djelatnost puno vie priznata u vicarskoj i inozemstvu nego u Hrvatskoj. Ali ljudi govore da nitko nije bio prorok u svom selu, pa tako nisam niti ja. Zagreb nije selo, ali - elio bih ciljano re?i da su ljudi u vicarskoj bili izuzetno zadovoljni s mojim terapijama, koje tamo zovu: pomo? na daljinu.

Centralni hram u Damanhuru - Italija

- S kim ste sve sura?ivali u vicarskoj?

- vicarska je multinacionalna zemlja, u kojoj ima ljudi s raznim kulturama. Tamo sam radio u Salonu za fizioterapiju u Untersiggenthalu, gdje su mi dolazili vicarci, nai ljudi - koji ive u vicarskoj, i stranci. Svi su oni s oduevljenjem prihva?ali na?in na koji ja pomaem ljudima. Na alost to kod nas nije tako.

- vicarska je zemlja s gotovo najviim standardima ivota u svijetu. Kako su Vam se dojmili ljudi u vicarskoj?

- Izme?u vicarske i Hrvatske postoji velika razlika me?u ljudima koji ive tamo, i ljudi ovdje kod nas. Ljudi vicarskoj rade, puno zara?uju, ali i stresno ive. Kod nas se ljudima doga?aju stresovi, ali osim manjine, ve?ina nema mogu?nosti za ve?u ili veliku zaradu. Bogatstvo duha i razina svijesti ljudi u vicarskoj daleko je ve?a. Tamo su me - nakon mojih uspijeha, odmah pozvali i u Bern na njihov Institut za prirodno iscjeljivanje.

- Kako ive ljudi u vicarskoj?

- Uz rad red potivanje Zakona, i visoku kulturu me?uljudskih komunikacija, svi ljudi u vicarskoj ive jako dobro - usprkos kriznom vremenu koje je sad prisutno u svijetu. Ljudi u vicarskoj imaju kontinuitet stabilne op?e sigurnosti i ivotnog standarda, dobro znaju to je kvaliteta, a njihov finansijski i zdravstveni sustav doista savreno funkcioniraju.

- A kako ive vicarski umirovljenici?

- Susretao sam dosta umirovljenika u vicarskoj. To su vedri ljudi, sretni i nasmijani. Oni si mogu dakako puno toga i priutiti, jer im to omogu?ava visina iznosa mirovine, koja se ne moe usporediti s visinom naih mirovina. Tamo su umirovljenici vrlo aktivni u raznim djelatnostima, puno rade na sebi, a prosjek ivotne dobi je 85. godina. Starost u vicarskoj puno je ljepa nego u Lijepoj Naoj.

- Kanite li u vicarskoj otvoriti i Vau ordinaciju za terapije koje lije?e i pomau ljudima?

- S obzirom na rezultate koje sam tamo ostvario, namjeravam i dalje pomagati tim ljudima. U mojoj vicarskoj ordinaciji svako ?e dobiti pomo? bez problema. Dodao bih da sam velikog traga ostavio tamo i kod naih ljudi, koji su potenim radom stekli ugled. Pri druenju s njima o?utio sam radost, jer oni doista funkcioniraju kao velika sretna obitelj.

- vicarska je op?e poznata po to?nosti - kanjenje je tamo nezamislivo, ali i po ?okoladama. Dali ste kuali vicarske ?okolade?

- vicarci osobito cijene to?nost dogovora i uradaka. Kako ja uvijek to?no na vrijeme napravim sve to dogovorim vicarce sam odmah osvojio. Okus vicarske ?okolade ugoda je bez premca koja se tamo nalazi u svim kafi?ima, slasti?arnama i restoranima!

- Koja mjesta ste posijetili u vicarskoj?

- Bio sam u Zurrichu, Badenu i manjim okolnim mjestima u toj regiji a dakako i u Bernu. Uz visoki nivo urbane kulture i ekologije - u gradovima i manjim mjestima, osobite su i prirodne ljepote Cirikog jezera. U Badenu sam bio i u njihovim toplicama, gdje sam spoznao komfor i razinu mogu?nosti lije?enja na daleko vioj razini nego kod nas.

- Vi niste samo iscjelitelj?

- Ja sam i aromamaser s diplomom zagreba?ke Aroma akademije. Bavim se i radioestezijom, koja je bliska bioenergiji.

- Ljudi kau da sve ono to predvidite, to se i ostvari. Jeli to to?no?

- Ljudi koji se bave s energijama stje?u i vidovitost. Kada sam prvi put bio prije pola godine u vicarskoj, rekao sam ljudima moja predvi?anja, koja su se i ostvarila. To mogu potvrditi oni s kojima sam kontaktirao u vicarskoj. Me?u njima ve?ina njih bila je s visokim obrazovanjem.

- Pjesma ivot - karizmati?ne Majke Tereze, govori o mnogim zna?enjima ivota, i o ljubavi:

ivot je prilika, iskusi je.
ivot je ljepota, divi joj se.
ivot je zadatak, izvravaj ga.

ivot je bogatstvo, ?uvaj ga.
ivot je ljubav, uivaj je.
ivot je tajna, pronikni u njega.

ivot je obe?anje, ispuni ga.
ivot je himna, pjevaj je.
ivot je borba, prihvati je.

Majka Tereza 1910. 1997. god.

- Navedeni citati ovih poetskih stihova, poruke su boanske mudrosti i ljubavi. Moete li re?i to je ljubav?

- Ljubav je teko definirati. Svako treba ljubav prona?i u sebi, a kada je prona?e moe cijeli svijet osvojiti.

- Glede informiranja i spoznaja o bioenergiji, koju literaturu bi preporu?ili laicima?

- Suvremena ameri?ka iscjeliteljica, profesorica, i znanstvenica Dr. Barbara Ann Brennan autorica je dvije izvrsne knjige. Prva - s nazivnikom: Iscjeliteljske ruke, sadri dubinsku studiju ljudskog energetskog polja svima koji tee sre?i, zdravlju i svom punom potencijalu; a sadraj druge knjige: Svjetlost se ra?a, govori o samoiscjeljenju.

Dr. Barbara Ann Brennan

Osim re?enog, u Milanu postoji Institut za paranormalna istraivanja, a voditelj ove ustanove prof. A. Zanatta gostovao je i u Hrvatskoj. Tom prigodom je izjavio - glede reagiranja ljudi na djela iz sfere paranormalnog: Ljudi prvo kau - pa to je nemogu?e; kad pro?e neko odre?eno vrijeme kau - ima tu ne?ega; a kada pro?e puno vie vremena vele - mi smo to oduvijek znali. Prof. Zanatta rekao je i nauk koji glasi: Bio ?ovjek bogat ili siromaan, ivio ?ovjek u bogatoj ili siromanoj zemlji, onaj koji spozna mo? svojih ruku nikada nije bilo kakav ?ovjek.

- Da bi se neto postiglo, mora se uloiti trud, energija, stjecanje spoznaja i zakona ... Koliko ste morali uloiti rada, truda i energije, da postanete to to ste danas?

- Svakom uspijehu koji se postie preko no?i ne moe se veseliti. Za sve uspijehe u ivotu treba uloiti rad, trud i vrijeme. Svemu to sam postigao, pridonijela je i spoznaja da je Bog u meni.

- to ?itate osim strukovne literature?

- Kad mi vrijeme dopusti ?itam djela autora koji preta?u matu u stvarnost. Legendarni fizi?ar i nobelovac Albert Einstein je rekao: Svo znanje koje sam usvojio iz knjiga, nije nita u odnosu na ono to mi je dala moja mata.

Albert Einstein (1879 1955.)

- Koju glazbu preferirate?

- Volim sluati instrumentalnu rock-glazbu iz 70-tih godina XX. st., a klasi?nu glazbu oboavam. Najdrae su mi skladbe J. S. Bacha, ali i skladbe A. Vivaldia, L. v. Beethovena, F. Schuberta, i dr.

Johann Sebastian Bach (1685 1750.)

- Da li koristite i muzikoterapiju u Vaem radu?

- Muzikoterapiju stalno koristim ve? od po?etka svog rada, jer drim da je glazba sastavni dio mog rada.

- Otkrijte Va horoskopski znak!

- Ro?en sam u znaku ribe, a moj astroloki broj je: 22 koji ima zna?enje u?itelja. Zbog ovih zna?ajki rekao bih da sam sretan ?ovjek.

- Recite Vau poruku!

- Ljudima bih poru?io da postoje mogu?nosti da im se pomogne na na?in, za koji do sada nisu ?uli. Pokretanjem svijesti da se okrenu sami sebi, dobit ?e odgovore na sva pitanja - jer sav bitak je u njima samima. Ja upravo to pokuavam nau?iti ljude.

Milo Laloevi?

Usluge koje Vam mogu ponuditi:

Specijalisti?ki tretmani BIOENERGETSKOM TERAPIJOM, AROMA MASAOM i upotreba radiestezijskih moderatora tj. specijalno izradenih plo?a protiv tetnog zra?enja.

Ukoliko su vai zdravstveni problemi psihosomatske prirode (jake glavobolje, migrene, depresije, vrtoglavice, strahovi i apatije), a dosadanjim lije?enjem niste uspjeli otkloniti iste, tada bi bilo poeljno da pro?ete odgovaraju?i alternativni tretman koji je u velikom broju slu?ajeva ostvario iznenaduju?e pozitivne rezultate. Tako?er, ukoliko Vas mu?e upalni procesi (upala sinusa rinitis, upala jajovoda salfingitis, uterusa, uha i sl.), kao i bolesti eluca, bolesti kraljenice, kostiju, zglobova, lumbago, ginekoloke bolesti (bolne mjese?nice, poreme?eni ciklusi, miazmi, ciste) te problemi s cirkulacijom krvi i bolesti koje nastaju uslijed slabe cirkulacije, obratite se s povjerenjem iskusnom bioterapeutu. Svi postupci su neinvanzivni, dakle apsolutno nekodljivi, a dugogodinjom praksom su se pokazali izuzetno efikasnim.

Bioenergetske sposobnosti koje se realiziraju polaganjem ruku mogu se jednako uspjeno primjeniti tretiranjem na daljinu, tako da nije neophodna Vaa neposredna prisutnost za vrijeme tretmana. Ujedno pruam usluge postavljanja radi moderatora tj. specijalno izra?enih plo?a za zatitu od tetnih zra?enja kao i usluge aroma masae ukoliko to zahtjeva sam proces ozdravljenja.