English French German Italian Spanish

Moja priča

Moja osobnost i posebnost dali su se naslutiti još u mojoj najranijoj mladosti! Još kao mali dječak jako sam volio životinje i u njihovoj blizini sam se osjećao najslobodnije! Njihove reakcije na moje milovanje stvarale su takve komične Situacije da sam tek kasnije shvatio da moje ruke imaju posebno djelovanje na njih. Djeca moje dobi rasteći nisu me nešto posebno zanimala iako sam vrijeme provodio u njihovom društvu! i krenuvši u školu moja posebnost je bivala sve izraženija! Nisu me zanimale stvari i igre kojima su se igrali moji vršnjaci! Sa desetak godina spoznao sam da sam potpuno drugačiji od mojih vršnjaka! Povećana količina energije u mom tijelu govorila mi je da se nešto dešava sa mojim organizmom! Naravno dešavale su mi se stvari koje nisam mogao nikom kazati jer sam mislio da sa mnom nešto nije u redu! U to vrijeme kad sam bio star oko 12,13 godina nije se o takvim stvarima ni govorilo a o literaturi nije bilo govora! Moj pravi duhovni put počeo je onog dana kada je u moj život ušao moj učitelj!

POSTOJI IZREKA : UČITELJ SE POJAVLJUJE NI PRIJE NI POSLIJE NEGO ONDA KAD JE UČENIK SPREMAN! Moj učitelj bio je osoba izuzetnog znanja koji me podučio mnogim znanjima iz duhovnog i materijalnog života! Početak mog duhovnog putovanja koji je započeo prije više od 30 godina PAMTIM JOŠ I DANAS! Moj posjet Međugorju promijenio je moj život! Išao sam bos na Brdo Ukazanja i tada doživio unutarnju promjenu mog bića. Naravno Međugorje je od tada to je više od 30 godina moja stalna oaza!

SLOBODNO MOGU KAZATI DA SAM SVJEDOK ONOGA ŠTO SE DOGAĐA U MEĐUGORJU!

Razvijajući svoja materijalna i duhovna znanja te usporedno radeći sa klijentima putevi su me odveli mojoj duhovnoj učiteljici SHIMARI KUMARI koja je sva moja materijalna i duhovna znanja oblikovala i podarila mi nova duhovna znanja koja sam upijao 10 tak i više godina te stekao naziv GAIA-ISCJELITELJA! Naravno pod tim podrazumijevam sve njene inicijacije koje sam prolazio sve godine! SHIMARA KUMARA je Engleska iscjeliteljica i duhovna učiteljica! Osnovala je Akademiju Vječne SVJETLOSTI! Shvatio sam da je zadatak svakog čovjeka krenuti od njegove ljudske prirode prema BOŽANSKOJ prirodi! Kako sam osoba odgojena u Vjeri nije mi bilo teško upijati sva duhovna znanja moje učiteljice koja mi je ona dala isključivo mislim na praktični dio Gaia iscjeljivanje je SISTEM ISCJELJIVANJA pomoću Božanskih iscjeljujućih zraka u koje može samo inicirati SHIMARA KUMARA!

Radeći tako sa klijentima i pomažući im STEKAO SAM MOĆNE ISCJELITELJSKE SPOSOBNOSTI KOJIMA MOGU POMOĆI LJUDIMA KOJI TRAŽE MOJU POMOĆ!

SVAKI GAIA ISCJELITELJ IMA ČVRST OSLONAC U VJERI! Od tada je prošlo više od 20  godina kako pomažem ljudima da kvalitetnije i ljepše žive! Svaki tretman koji napravim odvija se uz Božansko vodstvo! Gaia iscjelitelj je kanal preko kojega se odvijaju svi procesi Gaia iscjeljivanja! Moram napomenuti da moje svjetovno zanimanje to jest naziv i ime ing. Cestovnog Prometa stekao sam prije nego sam došao kod svoje učiteljice SHIMARE KUMARE! Radeći istovremeno svoje materijalno zvanje i svoj Božanski poziv vrlo brzo sam shvatio kako je moj Božanski poziv prevladao jer mi je Bog podario sposobnosti da mogu pomagati ljudima! Moj pokojni učitelj znao je govoriti za mene da sam kao - PUTUJUĆI SVEĆENIK, s obzirom kakve sam sposobnosti stekao! Hvala mu i ovim putem što je utkao toliko znanja u moju dušu koja je danas jako ispunjena! Zanimljiva je stvar da i danas pamtim njegove riječi koje su mi pokazale još prije 10  godina da je ispravan put kojim sam krenuo. Kazao je da me krase tri slova  I., s tim je mislio na - ISKUSTVO koje sam stekao u tom poslu, a to znači - ISKRENOST koja ima veliko značenje zbog čistoće duše te što uvijek pričam - ISTINU i ne smijem lagati jer se bojim BOGA koji mi je podario te sposobnosti, a ne ljudi! Znam da ove moje riječi zvuče teško za one koji nemaju Vjeru u našeg Nebeskoga OCA!

Tvrdnje koje sam izrekao mogu potkrijepiti argumentima to jest - materijalnim dokazima onoga što radim! Da bi Vam malo pojasnio ove pojmove kazat ću par rečenica koje će objasniti ta tri slova I.

Da bi se čovjek duhovno razvijao i napredovao mora govoriti istinu i samo istinu! Velika većina ljudi ne govori istinu nego žive sa poluistinama i lažima! Takvi ljudi se ne mogu duhovno razvijati niti napredovati u životu!

RIJEČI I DJELA IMAJU SVOJE ZNAČENJE ALI TO JE POSEBNO ZNANJE KOJE NE MOGU OBJAŠNJAVATI u ovako kratkom tekstu!

KAO ŠTO MOLITVA IMA OGROMNU MOĆ TAKO I RIJEČI I DJELA IMAJU SVOJE DJELOVANJE!

Svaki čovjek ima svoju KARMU KOJA JE ODNOS UZROKA I POSLJEDICA! Svi oni koji su na DUHOVNOM PUTU ZNAJU DA POSTOJE DUHOVNI ZAKONI KOJIH SE MORAJU PRIDRŽAVATI! Dakle onaj tko ima duhovno znanje taj ima i MOĆ! Snaga i moć čovjeka dolaze iz dubine njegove čiste Duše. Kada tome pridodate materijalno znanje onda je to jedan zaokruženi ciklus. Prolazeći sve te faze stjecao sam iskustvo koje se ne može mjeriti sa ničim!  Na kraju kad sve to uspješno savladate budete nagrađeni i uživate u plodovima svog rada!

Rad Sa Božanskim energijama uzdignuo me je do takve razine svijesti da slobodno mogu kazati da je jako malo sretnih ljudi poput mene!  Materijalni svijet u kojem živim samo je prolazna stanica mog života!  Materijalne stvari ne predstavljaju nikakvo posebno značenje u mom životu! Radeći i pomažući ljudima moje je biće u službi Boga! Slagali se vi, ili ne to Vam je prava ISTINA!

Svima Vama koji čitate ovaj tekst želim dati jedan važan savjet koji će vam pomoć i u životu! „Nikada nemojte gledati što se zbiva oko vas jer su to sve prolazne nebitne stvari, nego obratite pažnju što se zbiva unutar vas,  unutar vaše duše“!

Da bi vam to pojasnio na svom primjeru kazat ću dvije tri rečenice kako biste razumjeli ove moje riječi! Društvo u kojem živimo djeluje na vas u svim aspektima života, a pogotovo na vašu osobnost! Dakle, ovo društvo u kojem živimo je nemoralno.  Prevladavaju sve obrnute vrijednosti, ukratko društvo puno negativne energije!

Društvu treba DUHOVNA OBNOVA ali je očito da to nije važno onome tko vodi našu državu! Zato Vam preostaje da se okrenete sebi i svom unutarnjem biću, a ne obraćate pozornost na zbivanja oko vas! Samo na taj način možete stići na pravi put!

Dakle, nisam dozvolio da budem proizvod ovog društva! Imao sam svog učitelja i vrlo rano sam stekao naobrazbu te nastavio ulagati u svoj DUH! Dok su drugi ulagali u materijalno i stjecali materijalno bogatstvo - stanove, vikendice, jahte, aute,.. za to je vrijeme Miljenko ulagao u svoj DUH!

Obitelj i društvo u kojem živim osuđivali su me, ali ja sam znao kuda idem! Duhovna energija može pozitivno djelovati na bilo što u fizičkom svijetu, tako i fizičkom tijelu! Iskustva govore da se mržnja može prometnuti u ljubav, bol u radost, bolest u izvrsno zdravlje! Iscjelitelj može negativnu energiju preobraziti u pozitivnu, na bilo kojoj razini. Danas imam znanje i moć da mogu pomagati i služiti ljudima, to jest Služiti Bogu koji mi je podario takve sposobnosti!

Na kraju ovog mog kratkog teksta želio bih Vam dragi čitatelji prenijeti jednu od najljepših izjava NIKOLE TESLE genijalnog uma svog vremena koji je rekao : “Radim za budućnost i znanstvenici me neće razumjeti, ali jednoga dana prevladati će naučni zakoni prirode čije sam tajne otkrio i sve će se izmijeniti, kao dlanom o dlan, sve će se promijeniti. Nastupiti će nova era čovječanske mudrosti, čije će glavne odlike biti razumijevanje vremena, otkriće izvora beskrajne energije i oblikovanje materije po volji naučnika. Ljudska svijest pomjerit će granice života i bit će moguće razgovarati sa dušama umrlih odvojenih od tijela. Ova saznanja dodatno će promijeniti naše shvaćanje o razlici života i smrti! Uvjeren sam da je cijeli kozmos objedinjen, kako u materijalnom tako i duhovnom pogledu. Postoji u svemiru neko jezgro, otkuda mi dobivamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas vječno privlači, ja osjećam njegovu moć i vrijednosti koje ono emitira cijelom svemiru i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu tog jezgra, ali znam da postoji, i kad hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVJETLOST, a kad pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to LJEPOTA I SAMILOST. Onaj koji nosi u sebi tu VJERU osjeća se snažan, rad mu čini radost jer se sam osjeća jednim tonom u sveopćoj harmoniji“! --- NIKOLA TESLA

 

 


 

 

Tko nezna, a ne spozna da nezna, opasan je, izbjegavajte ga.Tko nezna, a zna da nezna dijete je, naučite ga. Tko zna, a nezna da zna, spava, probudite ga. Tko zna, i spozna da zna, mudar je, slijedite ga.

- Konfucije -

Ing. Miljenko Oberan nedvojbeno spada u skupinu karizmatičnih bioterapeuta, koji doista iscjeljuju i pomažu ljudima. Spoznajom njegovih Bogom danih sposobnosti, od mladenačkog doba strukovno se usavršavao na Vita Life Accademy u Zagrebu, Grazu, Stubičkim Toplicama i drugim mjestima. Na zagrebačkoj Aroma akademiji je završio smjer za aroma masere, a specijalizaciju za iscjeljivanje kontinuirano provodi na inicijacijama kod glasovite engleske iscjeliteljice Shimare Kumare. Kiroterapeutska snaga Oberanovih ruku definitivno otklanja bol, a njegove terapije pomoći na daljinu - transmisijom energije na bilo koju destinaciju Planeta Zemlje, postižu fantastične iscjeliteljske rezultate. Nakon gotovo 20. godina uspješnog bioterapeutskog staža gospodin Oberan je i član Velikog vijeća Hrvatskog saveza iscjelitelja i terapeuta. Nedavno sam u Zagrebu bio sudionik na nekoliko predavanja s bioenergetskim tretmanom, koje je gospodin Oberan prezentirao širem auditoriju. Tom prigodom gospodin Oberan je darovao ovaj interview.

Miljenko Oberan vrši terapiju nad klijenticom

- Gospodine Oberan, tijekom Vaše dugogodišnje djelatnosti postigli ste sjajne rezultate ne samo diljem Lijepe Naše, nego i u inozemstvu. Bili ste u Damanhuru – talijanskom Gradu svjetlosti, koji je danas najveća svjetska institucija vizionarsko magijske tradicije; u stalnim ste kontaktima s glasovitom iscjeljiteljicom Shimarom Kumarom u Londonu; a nedavno ste ponovo gostovali i u Švicarskoj. Otkrijte čitateljstvu impresije o Švicarskoj?

Shimara Kumara

- Rekao bih da je moja djelatnost puno više priznata u Švicarskoj i inozemstvu nego u Hrvatskoj. Ali – ljudi govore da nitko nije bio prorok u svom selu, pa tako nisam niti ja. Zagreb nije selo, ali - želio bih ciljano reći da su ljudi u Švicarskoj bili izuzetno zadovoljni s mojim terapijama, koje tamo zovu: pomoć na daljinu.

Centralni hram u Damanhuru - Italija

- S kim ste sve surađivali u Švicarskoj?

- Švicarska je multinacionalna zemlja, u kojoj ima ljudi s raznim kulturama. Tamo sam radio u Salonu za fizioterapiju u Untersiggenthalu, gdje su mi dolazili Švicarci, naši ljudi - koji žive u Švicarskoj, i stranci. Svi su oni s oduševljenjem prihvaćali način na koji ja pomažem ljudima. Na žalost to kod nas nije tako.

- Švicarska je zemlja s gotovo najvišim standardima života u svijetu. Kako su Vam se dojmili ljudi u Švicarskoj?

- Između Švicarske i Hrvatske postoji velika razlika među ljudima koji žive tamo, i ljudi ovdje kod nas. Ljudi Švicarskoj rade, puno zarađuju, ali i stresno žive. Kod nas se ljudima događaju stresovi, ali – osim manjine, većina nema mogućnosti za veću ili veliku zaradu. Bogatstvo duha i razina svijesti ljudi u Švicarskoj daleko je veća. Tamo su me - nakon mojih uspijeha, odmah pozvali i u Bern na njihov Institut za prirodno iscjeljivanje.

- Kako žive ljudi u Švicarskoj?

- Uz rad – red – poštivanje Zakona, i visoku kulturu međuljudskih komunikacija, svi ljudi u Švicarskoj žive jako dobro - usprkos kriznom vremenu koje je sad prisutno u svijetu. Ljudi u Švicarskoj imaju kontinuitet stabilne opće sigurnosti i životnog standarda, dobro znaju što je kvaliteta, a njihov finansijski i zdravstveni sustav doista savršeno funkcioniraju.

- A kako žive švicarski umirovljenici?

- Susretao sam dosta umirovljenika u Švicarskoj. To su vedri ljudi, sretni i nasmijani. Oni si mogu dakako puno toga i priuštiti, jer im to omogućava visina iznosa mirovine, koja se ne može usporediti s visinom naših mirovina. Tamo su umirovljenici vrlo aktivni u raznim djelatnostima, puno rade na sebi, a prosjek životne dobi je 85. godina. Starost u Švicarskoj puno je ljepša nego u Lijepoj Našoj.

- Kanite li u Švicarskoj otvoriti i Vašu ordinaciju za terapije koje liječe i pomažu ljudima?

- S obzirom na rezultate koje sam tamo ostvario, namjeravam i dalje pomagati tim ljudima. U mojoj švicarskoj ordinaciji svako će dobiti pomoć bez problema. Dodao bih da sam velikog traga ostavio tamo i kod naših ljudi, koji su poštenim radom stekli ugled. Pri druženju s njima oćutio sam radost, jer oni doista funkcioniraju kao velika sretna obitelj.

- Švicarska je opće poznata po točnosti - kašnjenje je tamo nezamislivo, ali i po čokoladama. Dali ste kušali švicarske čokolade?

- Švicarci osobito cijene točnost dogovora i uradaka. Kako ja uvijek točno na vrijeme napravim sve što dogovorim – Švicarce sam odmah osvojio. Okus švicarske čokolade ugoda je bez premca – koja se tamo nalazi u svim kafićima, slastičarnama i restoranima!

- Koja mjesta ste posijetili u Švicarskoj?

- Bio sam u Zurrichu, Badenu i manjim okolnim mjestima u toj regiji – a dakako i u Bernu. Uz visoki nivo urbane kulture i ekologije - u gradovima i manjim mjestima, osobite su i prirodne ljepote Ciriškog jezera. U Badenu sam bio i u njihovim toplicama, gdje sam spoznao komfor i razinu mogućnosti liječenja na daleko višoj razini nego kod nas.

- Vi niste samo iscjelitelj?

- Ja sam i aromamaser s diplomom zagrebačke Aroma akademije. Bavim se i radioestezijom, koja je bliska bioenergiji.

- Ljudi kažu da sve ono što predvidite, to se i ostvari. Jeli to točno?

- Ljudi koji se bave s energijama stječu i vidovitost. Kada sam prvi put bio prije pola godine u Švicarskoj, rekao sam ljudima moja predviđanja, koja su se i ostvarila. To mogu potvrditi oni s kojima sam kontaktirao u Švicarskoj. Među njima većina njih bila je s visokim obrazovanjem.

- Pjesma Život - karizmatične Majke Tereze, govori o mnogim značenjima života, i o ljubavi:

Život je prilika, iskusi je.
Život je ljepota, divi joj se.
Život je zadatak, izvršavaj ga.

Život je bogatstvo, čuvaj ga.
Život je ljubav, uživaj je.
Život je tajna, pronikni u njega.

Život je obećanje, ispuni ga.
Život je himna, pjevaj je.
Život je borba, prihvati je.

Majka Tereza 1910. – 1997. god.

- Navedeni citati ovih poetskih stihova, poruke su božanske mudrosti i ljubavi. Možete li reći što je ljubav?

- Ljubav je teško definirati. Svako treba ljubav pronaći u sebi, a kada je pronađe može cijeli svijet osvojiti.

- Glede informiranja i spoznaja o bioenergiji, koju literaturu bi preporučili laicima?

- Suvremena američka iscjeliteljica, profesorica, i znanstvenica Dr. Barbara Ann Brennan autorica je dvije izvrsne knjige. Prva - s nazivnikom: Iscjeliteljske ruke, sadrži dubinsku studiju ljudskog energetskog polja svima koji teže sreći, zdravlju i svom punom potencijalu; a sadržaj druge knjige: Svjetlost se rađa, govori o samoiscjeljenju.

Dr. Barbara Ann Brennan

Osim rečenog, u Milanu postoji Institut za paranormalna istraživanja, a voditelj ove ustanove prof. A. Zanatta gostovao je i u Hrvatskoj. Tom prigodom je izjavio - glede reagiranja ljudi na djela iz sfere paranormalnog: Ljudi prvo kažu - pa to je nemoguće; kad prođe neko određeno vrijeme kažu - ima tu nečega; a kada prođe puno više vremena vele - mi smo to oduvijek znali. Prof. Zanatta rekao je i nauk koji glasi: Bio čovjek bogat ili siromašan, živio čovjek u bogatoj ili siromašnoj zemlji, onaj koji spozna moć svojih ruku nikada nije bilo kakav čovjek.

- Da bi se nešto postiglo, mora se uložiti trud, energija, stjecanje spoznaja i zakona ... Koliko ste morali uložiti rada, truda i energije, da postanete to što ste danas?

- Svakom uspijehu koji se postiže preko noći – ne može se veseliti. Za sve uspijehe u životu treba uložiti rad, trud i vrijeme. Svemu što sam postigao, pridonijela je i spoznaja da je Bog u meni.

- Što čitate osim strukovne literature?

- Kad mi vrijeme dopusti čitam djela autora koji pretaču maštu u stvarnost. Legendarni fizičar i nobelovac Albert Einstein je rekao: Svo znanje koje sam usvojio iz knjiga, nije ništa u odnosu na ono što mi je dala moja mašta.

Albert Einstein (1879 – 1955.)

- Koju glazbu preferirate?

- Volim slušati instrumentalnu rock-glazbu iz 70-tih godina XX. st., a klasičnu glazbu obožavam. Najdraže su mi skladbe J. S. Bacha, ali i skladbe A. Vivaldia, L. v. Beethovena, F. Schuberta, i dr.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750.)

- Da li koristite i muzikoterapiju u Vašem radu?

- Muzikoterapiju stalno koristim već od početka svog rada, jer držim da je glazba sastavni dio mog rada.

- Otkrijte Vaš horoskopski znak!

- Rođen sam u znaku ribe, a moj astrološki broj je: 22 – koji ima značenje učitelja. Zbog ovih značajki rekao bih da sam sretan čovjek.

- Recite Vašu poruku!

- Ljudima bih poručio da postoje mogućnosti da im se pomogne na način, za koji do sada nisu čuli. Pokretanjem svijesti da se okrenu sami sebi, dobit će odgovore na sva pitanja - jer sav bitak je u njima samima. Ja upravo to pokušavam naučiti ljude.

Miloš Lalošević

 

 

Usluge koje Vam mogu ponuditi:

Specijalistički tretmani BIOENERGETSKOM TERAPIJOM, AROMA MASAŽOM i upotreba radiestezijskih moderatora tj. specijalno izradenih ploča protiv štetnog zračenja.

Ukoliko su vaši zdravstveni problemi psihosomatske prirode (jake glavobolje, migrene, depresije, vrtoglavice, strahovi i apatije), a dosadašnjim liječenjem niste uspjeli otkloniti iste, tada bi bilo poželjno da prođete odgovarajući alternativni tretman koji je u velikom broju slučajeva ostvario iznenadujuće pozitivne rezultate. Također, ukoliko Vas muče upalni procesi (upala sinusa – rinitis, upala jajovoda – salfingitis, uterusa, uha i sl.), kao i bolesti želuca, bolesti kralježnice, kostiju, zglobova, lumbago, ginekološke bolesti (bolne mjesečnice, poremećeni ciklusi, miazmi, ciste) te problemi s cirkulacijom krvi i bolesti koje nastaju uslijed slabe cirkulacije, obratite se s povjerenjem iskusnom bioterapeutu. Svi postupci su neinvanzivni, dakle apsolutno neškodljivi, a dugogodišnjom praksom su se pokazali izuzetno efikasnim.

Bioenergetske sposobnosti koje se realiziraju polaganjem ruku mogu se jednako uspješno primjeniti tretiranjem na daljinu, tako da nije neophodna Vaša neposredna prisutnost za vrijeme tretmana. Ujedno pružam usluge postavljanja radi moderatora tj. specijalno izrađenih ploča za zaštitu od štetnih zračenja kao i usluge aroma masaže ukoliko to zahtjeva sam proces ozdravljenja.